Na akreditacijskom forumu predstavljen studijski program Komunikologija

Studijski program Komunikologija Komunikološkog koledža u Banjaluci predstavljen je na Petom akreditacijskom forumu koji je održan u Banjaluci 10. juna 2015. godine.

Studijski program Komunikologija odabran je kao jedan od pet oglednih primjera studijskih programa na visokoškolskim ustanovama Republike Srpske orijentisanih ka studentu. Ovaj studijski program je ispred Koledža predstavio prof. dr Aleksandar Bogdanić.

Ostala četiri studijska programa koja su predstavljena su Ekonomija sa Ekonomskog fakulteta, Računarstvo i informatika sa Elektrotehničkog fakulteta, Biologija sa Prirodno-matematičkog fakulteta (svi sa Univerziteta u Banjoj Luci), kao i Medicina sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Svi studijski programi su predstavljeni u sklopu radionice Kreiranje studijskih programa orijentisanih ka studentu na bazi ishoda učenja i kompetencija – studije slučaja.

Peti akreditacijski forum, na temu Akreditacija studijskih programa, organizovala je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Studijski program Komunikologija pokrenut je 2000. godine, kao nastavni plan komunikologije, i do 2015. godine je imao pet promjena. Ciljevi i zadaci ovog studijskog programa su jezička pismenost, informatička pismenost, medijska pismenost, akademska i kulturološka pismenost, kao i komunikološka znanja i vještine.

Osnova za izvođenje ovog studijskog programa je obrazovna paradigma Koledža koja podrazumijeva rad u malim grupama, razgovor kao nastavni metod, stručnost i posvećenost nastavnog osoblja, predispitne obaveze tokom cijelog semestra, anonimno ocjenjivanje, redovno izvođenje nastave prema akademskom kalendaru i rasporedu časova, te praktičan i samostalan rad.