El. adresa na domenu kfbl.edu.ba

Budući da je Koledž prešao na drugačiji način korištenja elektronske pošte, nalozi el. pošte koji su bili neaktivni duže vremena nisu više u funkciji. Diplomci koji budu željeli da ponovo koriste adresu na domenu Koledža kfbl.edu.ba treba da se obrate Koledžu na adresu informacije@kfbl.edu.ba sa zahtjevom za aktiviranje, odnosno ponovno otvaranje el. adrese.