Ognjen Radović doktorirao na Univerzitetu umetnosti u Beogradu

Ognjen Radović, naš nastavnik na užoj naučnoj oblasti komunikologija, na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu je odbranio doktorsku disertaciju na temu „Uloga programskog menadžmenta elektronskih medija u reprezentaciji različitosti“. Odbrana je održana u srijedu 28. lipnja 2017. godine pred komisijom koju su činili prof. dr Milena Dragičević Šešić, prof. dr Nikola Maričić, prof. dr Nermina Mujagić, prof. dr Veselin Kljajić i prof. dr Mirjana Nikolić.

U disertaciji je autor istražio vezu između programskog menadžmenta elektronskih medija i reprezentacije društveno isključenih grupa, analizom uticaja programskog menadžmenta televizijskih stanica u Bosni i Hercegovini na reprezentaciju zdravstveno različitih osoba.

Ognjen Radović je završio osnovni studij komunikologije na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci, magistarski studij komunikologije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu i doktorski studij iz oblasti menadžmenta kulture i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.