Održan međunarodni znanstveni skup „Komuniciranje između moći i slobode“

U Banjaluci je od 24. do 26. lipnja 2016. godine održan prvi međunarodni komunikološki znanstveni skup „Komuniciranje između moći i slobode“. Organizator ovog skupa bio je Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi, a suorganizatori Fakultet političkih nauka i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Skup se održavao u prostorijama Komunikološkog koledža i Fakulteta političkih nauka. Tema konferencije bila je komuniciranje između moći i slobode.

Glavni govornici na skupu bili su dr Nik Koldri (Nick Couldry), redovni profesor komunikologije i sociologije i rukovodilac Odsjeka za medije i komunikacije na Londonskoj školi za ekonomiju (Univerzitet u Londonu), dr Stig Jarvard (Stig Hjarvard), redovni profesor komunikologije sa Univerziteta u Kopenhagenu, dr Tomas Almer (Thomas Allmer), predavač društvene teorije na Univerzitetu u Edinburgu, i dr Tomislav Longinović, redovni profesor slavistike i komparativne književnosti na Univerzitetu u Viskonsinu u Medisonu. Glavni govornici skupa vodeći su istraživači i teoretičari iz oblasti komunikologije, medija, sociologije i kulturoloških studija. Učesnici znanstvenog skupa imali su priliku da, između ostalog, razmijene mišljenja sa ovim izuzetno zanimljivim i pristupačnim naučnicima i profesorima, kao i da prošire svoje znanje o ulozi medija u društvenim sukobima, o medijskom oblikovanju društvene stvarnosti, o odnosu društvenih medija i kapitalizma, te o interkulturanom komuniciranju i razumijevanju.

Pored pomenutih govornika, na skupu su učestvovali i drugi istraživači iz zemlje i inostranstva, koji su izlagali svoje radove iz tema poput rodne analize diskursa, različitih paradigmi obrazovnog komuniciranja, odnosa između medija i moći, te izazova novinarstva i političkog komuniciranja u regionu. Skup se izvodio plenarno i u grupama u vidu predavanja i razgovora. Jezik skupa je bio engleski.

Komunikološki koledž u Banjaluci je samostalna i neprofitna visokoškolska ustanova, osnovana 2000. godine pod nazivom Komunikološki fakultet u Banjaluci. Ovaj znanstveni skup jedna je od aktivnosti kojom je Komunikološki koledž u tekućoj školskoj godini obilježio 15 godina rada.