Konkurs za učenike srednjih škola povodom 15 godina КФ

Povodom petnaest godina rada, Komunikološki koledž u Banjaluci raspisuje

KONKURS

za fotografiju na temu Budi ono što jesi za učenike srednjih škola

 

OPŠTI USLOVI

Učesnici
Na konkursu mogu učestvovati svi učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Jedan učesnik može predati više prijava. Učešće na konkursu je individualno.

Prijava na konkurs
Prijave na konkurs se šalju poštom u periodu od 17. marta do 30. juna 2015. godine na adresu:

Prijava na konkurs povodom 15 godina
Komunikološki koledž
Vojvođanska 2
78000 Banja Luka

Nagrade
1. nagrada: foto-aparat
2. nagrada: tablet
3. nagrada: mobilni telefon

POJEDINAČNI USLOVI

Tema fotografije
Učesnik treba da napravi jednu fotografiju na temu Budi ono što jesi. Tema je opšta i podrazumijeva njeno sužavanje na jedno iskustvo, dimenziju ili pogled na temu. Učesnici po svom nahođenju sužavaju temu tako što obrađuju i objašnjavaju onu dimenziju teme koju smatraju najautentičnijom ili najzanimljivijom.

Fotografija se može raditi u boji ili crno-bijeloj tehnici.

Učesnik šalje poštom u jednoj koverti:
a) tri (3) primjerka fotografije dimenzija 13×18 cm na foto-papiru,

b) pismeni dodatak u kome navodi:
– vrstu i model foto-aparata, te (ako zna) model objektiva, ekspoziciju (otvor blende – f vrijednost i brzinu zatvarača) i oznaku iso-osjetljivosti,
– datum, vrijeme, mjesto i vremenske okolnosti pod kojim je snimljena fotografija,
– kratak sastav (200 riječi) – objašnjenje značenja fotografije,

c) zatvoren manji koverat naslovljen samo šifrom, u kome se nalaze podaci o učesniku: ime i prezime, adresa, telefon, el. adresa i naziv škole i razreda koji pohađa.

Na poleđini fotografija i pismenog dodatka treba napisati flomasterom samo šifru pod kojom se rad šalje.

Učesnik šalje el. poštom na adresu 15godina @kfbl.edu.ba:
d) istu fotografiju, istih dimenzija, u jpg-formatu, rezolucije 300 dpi, naslovljenu šifrom rada.

Nigdje na fotografiji, u pismenom dodatku ili na koverti sa šifrom učesnik ne smije da piše svoje ime i prezime ili bilo šta drugo što bi članove komisije navelo da prepoznaju autora rada.

KRITERIJI ZA OCJENjIVANjE RADOVA

Komisija za ocjenu radova će predložiti za nagradu one radove koji zadovoljavaju osobine i zahtjeve navedene u konkursu i koji na najzanimljiviji i najjasniji način osvjetljavaju zadanu temu.

REZULTATI KONKURSA

Zvanični rezultati konkursa biće objavljeni do 1. septembra 2015. godine na oglasnoj ploči i na sajtu Koledža. Koledž neće telefonski saopštavati rezultate konkursa.

Nagrade će se dodijeliti na Šesnaestoj godišnjoj akademiji Koledža.

OSTALI USLOVI KONKURSA

Nagrade nemaju novčanu protuvrijednost i nisu prenosive na druga lica. Ako niti jedan rad ne bude zadovoljavao sve pojedinačne uslove navedene u konkursu, nagrada neće biti dodijeljena. Nepotpune prijave na konkurs neće biti razmatrane, a učesnici koji krše propozicije konkursa biće diskvalifikovani. Koledž ima pravo da u svojim i drugim izdanjima i medijima bez nadoknade objavi i/ili koristi radove pristigle na konkurs. Radovi koji se šalju na konkurs se ne vraćaju, a nagrađeni radovi postaju vlasništvo Koledža. Ostala autorska prava na radove zadržavaju autori. Prijavom na konkurs učesnici prihvataju sve uslove navedene u konkursu.